Archive

photojurnalism

Trzy dni po uwolnieniu Chodorkowskiego, planowałem mieć spokojny leniwy dzień. Zaraz po śniadaniu zadzwonił telefon. Cztery godziny później siedziałem w lobby hotelu Kempinski w Berlinie. Kolejne dwie godziny spędziłem w pokoju człowieka,  który ostatnie 9 lat życia spędził w rosyjskim łagrze. Podobno już nie jest bogaty.

 

Three days after Khodorkovsky was released, I planed to have calm lazy day. Just after the breakfast I picked up the phone. Four hours later I was sitting at the lobby bar in hotel Kempinski Berlin.Next two hours I spent with the man who lost the fortune and nine years in Russian prison. Supposedly, he is not a rich man any more.

Advertisements