Archive

poland

W tym miejscu spędzam ostatnio więcej czasu niż w studio czy na zleceniach. Nie oznacza to, że jest kryzys. Wręcz przeciwnie, mam całkiem sporo pracy. Jednak lubię tu przychodzić oczyścić głowę i wzmocnić ciało. Dziś były zawody Reebok HESTreZ Team Invitational. Fajne wydarzenie.

This year, I use to spend more time here, then in a studio or on assignments. It doesn’t mean that crisis is with me. On the contrary, I have quite a lot of work last times. I just like to come to this place to make my brain rest, and force my body to be stronger. Today it was time for games. Reebok HESTreZ Team Invitational. Really cool event.

Advertisements